หกเผ่าชาวดอย|เกี่ยวกับโครงการ|กระดานข่าว|สมุดเยี่ยม|English 

สามารถเปลี่ยนชื่อและไอค่อนได้ โดยทำการคลิกที่ไอค่อนรูปคนสีเขียวตัวบนสุดที่อยู่ทางด้านขวามือ
ถ้ากำลังฟังเพลงอยู่แล้วเพลงหาย /เพลงกระตุก กรุณากด F5 หรือกด Refresh

ปัญหาเสียงซ้อนกันให้คลิกปิดเสียงไอคอนรูปวิทยุ


นำโค้ดวิทยุไปวางในเว็บของท่าน

ตารางรายการวิทยุออนไลน์

เวลา/วัน
จันทร์
อังคาคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์/อาทิตย
06.00-07.00

เพลงชนเผ่า พี่ต้นซุง

เพลงชนเผ่า พี่ต้นซุง

เพลงชนเผ่า
พี่ต้นซุง

เพลงชนเผ่า
พี่ต้นซุง

เพลงชนเผ่า พี่ต้นซุง

เพลงชนเผ่า พี่ต้นซุง
07.00-08.00            
08.00-09.00

ดีเจน้องดาว(เพลงสากล)
Vs.
ดีเจน้องเขียด

ดีเจน้องดาว(เพลงสากล)
Vs.
ดีเจน้องเขียด
ดีเจน้องดาว(เพลงสากล)
Vs.
ดีเจน้องเขียด
ดีเจน้องดาว(เพลงสากล)
Vs.
ดีเจน้องเขียด
ดีเจน้องดาว(เพลงสากล)
Vs.
ดีเจน้องเขียด
ดีเจน้องดาว(เพลงสากล)
Vs.
ดีเจน้องเขียด
09.00-10.00

ดีเจน้องดาว
Vs.
ดีเจน้องเขียด

ดีเจน้องดาว
Vs.
ดีเจน้องเขียด

ดีเจน้องดาว
Vs.
ดีเจน้องเขียด

ดีเจน้องดาว
Vs.
ดีเจน้องเขียด

ดีเจน้องดาว
Vs.
ดีเจน้องเขียด

ดีเจน้องดาว(เพลงสากล)
Vs.
ดีเจน้องเขียด
10.00-11.00

เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)

เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
11.00-12.00 เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
เพลงสตริง
ดีเจจอมรุงรัง(ข้าวแต๋น)
12.00-13.00
อชิตะคุง
13.00-14.00 ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
14.00-15.00
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
ดีเจพันธ์ข้าวเหนียว
(เจ๊นก)
15.00-16.00 ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
16.00-17.00

ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa

ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa

ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
ดีเจน้องนุ้ย
Vs.
Nagisa
17.00-18.00
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
เพลงฮิตในอดีต
-หงสา ลิ้นดำ-
18.00-19.00
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
ลูกทุ่งยอดฮิต
ดีเจหอมป้อม
เพลงฮิตในอดีต
-หงสา ลิ้นดำ-